Terapia logopedyczna

Prowadzona w naszym Centrum, obejmuje zarówno diagnozę, profilaktykę jak i całościową terapię z zakresu wad i zaburzeń mowy. Podczas prowadzonych przez nas terapii, korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie logopedii, opartych na założeniach Metody  Krakowskiej. Metoda ta w aktywny sposób stymuluje rozwój mowy u najmłodszych dzieci oraz kształtuje umiejętności komunikacyjne i językowe u dzieci starszych. Nasz zespół, od lat pracujący Metodą Krakowską, prowadzi naukę  i doskonalenie analizy syntezy wzrokowej, w wyniku, której dzieci w sposób bezstresowy i efektywny uczą się pisania oraz czytania. Podczas ciekawych ćwiczeń z zakresu zaszeregowywania, odtwarzania sekwencji oraz myślenia przyczynowo-skutkowego kształtują umiejętności płynnego i poprawnego mówienia oraz zapisywania kolejno poznanych przez siebie słów i pojęć. Poprawna grafomotoryka i linearność (umiejętność układania, pisania i czytania od lewej do prawej strony), to kolejne korzyści płynące z nauki właśnie tą metodą.  Metoda Krakowska w całości oparta jest na autorskich, wysoko ocenianych przez specjalistów materiałach opracowanych przez profesor dr hab. Jagodę Cieszyńską. Wśród naszych pacjentów są dzieci z zaburzeniami opóźnionego rozwoju mowy oraz dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz afazją, które pod czułym okiem naszych specjalistów, swoimi umiejętnościami dorównują rówieśnikom. 

  -wstecz-   
     
Google