Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Integracja Sensoryczna
 

...czyli, wszystkie zmysły pod kontrolą


To złożony proces integracji wszystkich zmysłów tak, by prawidłowo analizowały one zastaną sytuacje i odpowiednio na nią reagowały. Każdy z nas odbiera otaczający nas świat za pomocą zmysłów – dotyku, wzroku, smaku, równowagi i czucia głębokiego. Wszystkie te zmysły ściśle współpracują z zmysłami słuchu i węchu. Konsekwencja niewykształcenia się w pełni, któregokolwiek ze zmysłów prowadzi do uciążliwego funkcjonowania w codziennym życiu. Dlatego też celem naszych specjalistów jest połączenie i wzmocnienie wszystkich zmysłów dziecka, podczas aktywnej zabawy, rozwijającej jego umiejętności tak, aby czuł i postrzegał siebie jako kogoś wyjątkowego.
Terapia SI, pod okiem certyfikowanego terapeuty staje się kluczem do harmonijnego rozwoju każdego dziecka.
W przypadku zdiagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej jest szansą na wyrównanie umiejętności z najzdolniejszymi rówieśnikami. Wczesna diagnoza oraz rozpoczęta terapia pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z codzienną egzystencją, niską samooceną oraz edukacją szkolną (brakiem koncentracji, problemami z  pisaniem, czytaniem i liczeniem oraz koordynacją ruchową).

Terapia dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym, ale pierwsze rezultaty można zaobserwować już po trzech miesiącach systematycznej terapii.

W całym procesie terapii SI istotną rolę odgrywa wykształcenie i doświadczenie osoby prowadzącej terapię oraz zaangażowanie rodziców dziecka:

  • Trudności w koncentracji - poprawa koncentracji, skuteczności i dokładności wykonywanych poleceń
  • Nadwrażliwość na bodźce dotykowe - wyeliminowanie wrażliwości dotykowej oraz objawów nadpobudliwości psychoruchowej (dziecko jest w stanie świadomie kontrolować swoje reakcje na otoczenie)
  • Niska samoocena - poprawa samooceny i wiary w swoje możliwości
  • Trudności w zachowaniu równowagi - poprawa koordynacji, równowagi oraz motoryki
  • Trudności w  podejmowaniu nowych wyzwań - podniesienie zaangażowania dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych wyzwaniach
  • Trudności w edukacji szkolnej - usprawnienie umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie itp.)


Uwaga!
Prowadzimy także zajęcia w języku angielskim!