Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Integracja Sensoryczna
 

...czyli, wszystkie zmysły pod kontrolą


To złożony proces integracji wszystkich zmysłów tak, by prawidłowo analizowały one zastaną sytuacje i odpowiednio na nią reagowały. Każdy z nas odbiera otaczający nas świat za pomocą zmysłów – dotyku, wzroku, smaku, równowagi i czucia głębokiego. Wszystkie te zmysły ściśle współpracują z zmysłami słuchu i węchu. Konsekwencja niewykształcenia się w pełni, któregokolwiek ze zmysłów prowadzi do uciążliwego funkcjonowania w codziennym życiu. Dlatego też celem naszych specjalistów jest połączenie i wzmocnienie wszystkich zmysłów dziecka, podczas aktywnej zabawy, rozwijającej jego umiejętności tak, aby czuł i postrzegał siebie jako kogoś wyjątkowego.
Terapia SI, pod okiem certyfikowanego terapeuty staje się kluczem do harmonijnego rozwoju każdego dziecka.
W przypadku zdiagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej jest szansą na wyrównanie umiejętności z najzdolniejszymi rówieśnikami. Wczesna diagnoza oraz rozpoczęta terapia pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z codzienną egzystencją, niską samooceną oraz edukacją szkolną (brakiem koncentracji, problemami z  pisaniem, czytaniem i liczeniem oraz koordynacją ruchową).

Terapia dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym, ale pierwsze rezultaty można zaobserwować już po trzech miesiącach systematycznej terapii.

W całym procesie terapii SI istotną rolę odgrywa wykształcenie i doświadczenie osoby prowadzącej terapię oraz zaangażowanie rodziców dziecka:

  • Trudności w koncentracji - poprawa koncentracji, skuteczności i dokładności wykonywanych poleceń
  • Nadwrażliwość na bodźce dotykowe - wyeliminowanie wrażliwości dotykowej oraz objawów nadpobudliwości psychoruchowej (dziecko jest w stanie świadomie kontrolować swoje reakcje na otoczenie)
  • Niska samoocena - poprawa samooceny i wiary w swoje możliwości
  • Trudności w zachowaniu równowagi - poprawa koordynacji, równowagi oraz motoryki
  • Trudności w  podejmowaniu nowych wyzwań - podniesienie zaangażowania dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych wyzwaniach
  • Trudności w edukacji szkolnej - usprawnienie umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie itp.)


Uwaga!
Prowadzimy także zajęcia w języku angielskim!