Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

 Marta Kaczorowska

dyrektor Wilanowskiego Centrum Integracji Sensorycznej

 

 


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, neuropsychoterapeuta EEG Biofeedback, dyplomowany logopeda i psycholog, terapeuta Treningu Słuchowego Johansena JIAS, terapeuta Aktywnego Treningu Neuroflow.
Na co dzień, zajmuje się diagnozowaniem i terapią integracji sensorycznej, logopedycznej (Metoda Krakowska) i psychologicznej u dzieci zdrowych oraz z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z dysleksją oraz afazją. Regularnie współpracuje z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i Fundacją Autismo.

Autorka wielu artykułów i recenzentka książek. Uczestniczka i prelegentka specjalistycznych warsztatów i konferencji:

Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych,słuchowych i motorycznych
Metody wywoływania głosek - Metoda Krakowska
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Metoda Krakowska
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Metoda Krakowska

Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym

Mutyzm wybiórczy diagnoza i skuteczna terapia

Zabawa i działania w rzeczywistym świecie

Masaż logopedyczny a stymulacja funkcji-podejście holistyczne Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie)


 

Klaudia Siwiec Logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta zajęciowa, terapeuta integracji sensorycznej,

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautorka tekstów i materiałów szkoleniowych dla platform edukacyjnych. W centrum zajmuje się prowadzeniem kreatywnej terapii logopedycznej z elementami integracji sensorycznej. Pomaga dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wybiórczością pokarmową. Pracuje z pacjentami z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju oraz reedukuje osoby ze zdiagnozowanymi trudnościami szkolnymi. Wspiera i stymuluje rozwój zarówno niemowląt jak i młodzieży.

Obecnie, w trakcie studiów specjalizacyjnych w zakresie Terapii pedagogicznej i Socjoterapii.

Ukończyła liczne szkolenia m.in.:

Miłośniczka aktywności fizycznej, czynny instruktor sportu i trener personalny.

 


Dominika Smolińska Logopeda, Terapeuta Integracji Sensortcznej

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Warszawie.

Doświadczenie w pracy zdobywała w przedszkolach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, prywatnych gabinetach terapeutycznych oraz centrach terapii i rozwoju. Prowadziła wykłady dotyczące rozwoju mowy oraz metod wspierania mowy dziecka w szkole policealnej dla osób dorosłych w Lublinie.

Zajmuje się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii Integracji Sensorycznej. Prowadzi również konsultacje i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera.

Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek oraz jogi :)

 


 

Karolina Kalka Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii i studiów podyplomowych EWS Centrum Integracji sensorycznej w Warszawie uprawniających do pełnej diagnozy, planowania oraz prowadzenia terapii SI. Swoje doświadczenie zdobywała w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, później w warszawskim centrum rehabilitacji prowadząc terapie indywidualne i grupowe związane z wadami postawy u dzieci. Chętnie doskonali swoją wiedzę i umiejętności stale biorąc udział w kursach, szkoleniach lub czytając lektury. Prywatnie jest miłośniczką zwierząt i podróży z pozytywnym nastawieniem do świata.

 


Ewa Królikowska

Logopeda kliniczny, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Absolwentka logopedii z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci oraz osób dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolach terapeutycznych i na praktykach w szpitalach oraz w wielu fundacjach. Odbyła staż w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu „Effectis”, gdzie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe.
 

Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, m.in.:

 

 • Terapia Lax Vox- rehabilitacja głosu

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)

 • Metoda Warnkego- trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny w terapii trudności szkolnych

 • Konferencja naukowa- Afazja rozwojowa- droga przez terapię i diagnozę

 • Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Downa.

 • Język migowy I stopnia

 • Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego- zabawy fonetyczne.

 • FASD- Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 • Stymulacja sensoryczna u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.

 • Terapia ręki I i II stopień

 • Logorytmika- ruch, słuch, słowo


 

Angelika Ługowska
Logopeda, Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta ręki, Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka logopedii o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Medycznym. Certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. Pracuje z elementami Integracji Bilateralnej.
Swoje doświadczenie zdobyła podczas praktyk w szpitalach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, w szkołach i przedszkolach specjalnych.


* ODRUCHY PIERWOTNE – istota oraz konsekwencje przetrwałych odruchów.
* Stymulacja sensoryczna u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.
* Bilateralna Integracja - Program Szkolny
* Programowanie języka. System języka i programowanie
* TERAPIA RĘKI I Terapia Ręki PTR
* Logorytmika- ruch, słuch, słowo
* FRENOTOMIA- Postępowanie logopedyczne przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka podjęzykowego
Szkolenie internetowe:
* Międzyzębowość
* Wszystko rozumie ale nic nie mówi
* Fundamenty pracy z dzieckiem z ORM
* Metody Rehabilitacji Dzieci Z Wadą Słuchu

 

Katarzyna Czarnacka Psycholog, Diagnosta i Terapeuta Zaburzeń Integracji Sensorycznej

Psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła studia Psychologiczne o specjalizacji " Psychologia Kliniczna" na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej "Zarządzanie Zasobami ludzkimi". Mama czteroletniego Olka, u którego problemy w zakresie Zaburzeń Integracji Sensorycznej sprawiły, ze zdobyła certyfikat I i II stopnia na EWS Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, uprawniający do pełnej diagnozy, planowania oraz prowadzenia terapii.

Swoją wiedzę, doświadczenie i pasję wykorzystuje zarówno w pracy z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Systematycznie pogłębia swoje umiejętności biorąc udział w praktycznych szkoleniach, webinariach oraz kursach.