Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

 Marta Kaczorowska

dyrektor Wilanowskiego Centrum Integracji Sensorycznej

 

 


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, neuropsychoterapeuta EEG Biofeedback, dyplomowany logopeda i psycholog, terapeuta Treningu Słuchowego Johansena JIAS.
Na co dzień, zajmuje się diagnozowaniem i terapią integracji sensorycznej, logopedycznej i psychologicznej u dzieci zdrowych oraz z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z dysleksją oraz afazją. Regularnie współpracuje z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym.

Autorka wielu artykułów i recenzentka książek. Uczestniczka i prelegentka specjalistycznych warsztatów i konferencji:

Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych,słuchowych i motorycznych
Metody  wywoływania głosek - Metoda Krakowska
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Metoda Krakowska
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Metoda Krakowska           

 

                                                             


 

Magdalena Matuszewska

Lektor języka hiszpańskiego, absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 

W 2013 roku odbyła specjalistyczny kurs nauczania dzieci języka hiszpańskiego jako obcego w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Uczestniczyła w kursie "Zabawy z Chustą animacyjną" organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Ukończyła Kurs Terapii Ręki I.  Od trzech lat prowadzi autorskie zajęcia z hiszpańskiego dla dzieci w jednym z warszawskich przedszkoli. Mama dwójki rozbrykanych dzieci. Pasjonatka kina i kultury iberoamerykańskiej, uwielbia książki, sambę i podróże.
 


Urszula Szopa

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
 

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia sprawując opiekę psychologiczną nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo oraz z autyzmem. Odbyła również staż w Oddziale Dziennym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz prowadziła działania wolontariackie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel wspierający dziecka z autyzmem oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadząc diagnozę oraz terapię procesów integracji sensorycznej. Prywatnie miłośniczka górskich wspinaczek oraz literatury obyczajowej i kryminalnej.


 
 
 

Olga Rozbicka

Logopeda, Neurologopeda

 
 
 

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki specjalnej oraz audiofonologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studentka podyplomowej neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Swoje doświadczenie zdobyła podczas praktyk w szpitalach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, w szkołach i przedszkolach specjalnych oraz podczas pracy w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Asysta. Ponadto odbyła staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Promitis, gdzie wspierała i prowadziła zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Uczestniczyła w wielu warsztatach poświęconych problematyce rozwoju dziecka i zaburzeń rozwojowych, m.in.:

 • programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu - profil psychoedukacyjny (PEP-R)

Brała również udział w konferencji Fundacji EcoMedica: Światowy Szczyt Autyzmu.

 


Katarzyna Janiec-Piłat

mgr Psychologii, mgr Sztuk Pięknych, Diagnosta i Terapeuta Sl.

 

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz podyplomowo: Integrację Sensoryczną w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.
Pracuje z dziećmi oraz nastolatkami wspierając je i motywując. Pracuje w oparciu o autorski program (arteterapia)   łączący   wiedzę   psychologiczną   i   artystyczną.   Prowadzi   konsultacje   psychologiczne   osób dorosłych, indywidualne, rodzinne oraz par a także diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej.

Obszary pracy:
1. Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej
2. Praca z dziećmi mającymi problemy w różnych obszarach jak np.:

 • wypowiadaniem się
 • koncentracją
 • czytaniem i pisaniem
 • relacjami z rówieśnikami
 • relacjami z nauczycielami
 • społecznym przystosowaniem się

3. Autorski program (arteterapia) dedykowany dzieciom wspierający ich rozwój i pozwalający im na
pokonanie wyżej wymienionych trudności oraz na:

 • wyrażanie siebie
 • rozwijanie umiejętności komunikacji
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 • rozwój psychoruchowy
 • odkrywanie talentów i budowanie pozytywnego obrazu siebie

4. Zajęcia grupowe dla dzieci
5. Praca z nastolatkami/osobami dorosłymi:

 • budowanie obrazu siebie
 • umiejętności planowania i organizacji
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 • pokonywanie nieśmiałości i trudności w relacjach interpersonalnych
 • wzmacnianie asertywności i wyrażania własnego zdania
 • depresja, lęki, nerwice

6. Praca z rodzinami  /parami:

 • dynamiczna praca nad konfliktem
 • wspólne znajdowanie długotrwałych i satysfakcjonujących obie strony konfliktu rozwiązań
 • opracowywanie strategii komunikacji
 • praca nad opanowaniem eskalacji konfliktu
 • praca nad konstruktywnym wyrażaniem swoich potrzeb
 • wskazania i ścieżki dla dalszego rozwoju własnej komunikacji
   

 
 
 

Patrycja Lis

mgr Psychologii, Absolwentka studiów podyplomowych z Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej.

 
 
 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologicznych. Odbyła staż w fundacji "Krok po kroku"- fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Współuczestniczyła w zajęciach dla dzieci ze spektrum autyzmu biorących udział w terapii behawioralnej (w oparciu o metodę SAZ). Do szczególnych obszerów zainteresowań zawodowych należy praca z dziećmi z zaburzeniami łączonymi m.in.zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, zespół Aspergera. Szkolenia: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 - diagnozowanie sprawności intelektualnej Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju AAC Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji osób o specjalnych potrzebach w porozumiewaniu.
 


 

Ewa Brzezińska

Logopeda kliniczny

 

Absolwentka logopedii z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.  

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci oraz osób dorosłych.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolach terapeutycznych i na praktykach w szpitalach oraz w wielu fundacjach. Odbyła staż w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu „Effectis”, gdzie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe.
 

Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, m.in.:

 • Terapia Lax Vox- rehabilitacja głosu
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • Metoda Warnkego- trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny w terapii trudności szkolnych
 • Konferencja naukowa- Afazja rozwojowa- droga przez terapię i diagnozę