Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

 Marta Kaczorowska

dyrektor Wilanowskiego Centrum Integracji Sensorycznej

 

 


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, neuropsychoterapeuta EEG Biofeedback, dyplomowany logopeda i psycholog, terapeuta Treningu Słuchowego Johansena JIAS.
Na co dzień, zajmuje się diagnozowaniem i terapią integracji sensorycznej, logopedycznej i psychologicznej u dzieci zdrowych oraz z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z dysleksją oraz afazją. Regularnie współpracuje z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym.

Autorka wielu artykułów i recenzentka książek. Uczestniczka i prelegentka specjalistycznych warsztatów i konferencji:

Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych,słuchowych i motorycznych
Metody  wywoływania głosek - Metoda Krakowska
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Metoda Krakowska
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Metoda Krakowska           

 

                                                             


 

Magdalena Matuszewska

Lektor języka hiszpańskiego, absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 

W 2013 roku odbyła specjalistyczny kurs nauczania dzieci języka hiszpańskiego jako obcego w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Uczestniczyła w kursie "Zabawy z Chustą animacyjną" organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Ukończyła Kurs Terapii Ręki I.  Od trzech lat prowadzi autorskie zajęcia z hiszpańskiego dla dzieci w jednym z warszawskich przedszkoli. Mama dwójki rozbrykanych dzieci. Pasjonatka kina i kultury iberoamerykańskiej, uwielbia książki, sambę i podróże.
 


Urszula Szopa

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
 

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia sprawując opiekę psychologiczną nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo oraz z autyzmem. Odbyła również staż w Oddziale Dziennym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz prowadziła działania wolontariackie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel wspierający dziecka z autyzmem oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadząc diagnozę oraz terapię procesów integracji sensorycznej. Prywatnie miłośniczka górskich wspinaczek oraz literatury obyczajowej i kryminalnej.


 
 
 

Olga Rozbicka

Logopeda, Neurologopeda

 
 
 

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki specjalnej oraz audiofonologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studentka podyplomowej neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Swoje doświadczenie zdobyła podczas praktyk w szpitalach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, w szkołach i przedszkolach specjalnych oraz podczas pracy w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Asysta. Ponadto odbyła staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Promitis, gdzie wspierała i prowadziła zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Uczestniczyła w wielu warsztatach poświęconych problematyce rozwoju dziecka i zaburzeń rozwojowych, m.in.:

  • programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
  • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
  • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  • diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu - profil psychoedukacyjny (PEP-R)

Brała również udział w konferencji Fundacji EcoMedica: Światowy Szczyt Autyzmu.
 


Ewa Klimaszewska

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensoryczne

 

Jest absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia oraz absolwentką studiów licencjackich w Szkole Wyższej Almamer na kierunku fizjoterapia. Ukończyła kurs podstawowy PNF, Kinesiotaping oraz dwa stopnienie kursu Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zdobyła odbywając liczne praktyki podczas studiów, pracując z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Jej zainteresowania to podróże oraz snowboard.

 


Adrianna Kołtyś

Logopeda, Pedagog

 

Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe  zdobywała podczas licznych praktyk oraz staży m.in.  w szpitalach, przychodniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach specjalnych.
Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji naukowych o tematyce logopedycznej.

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami artykulacji, dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami koncentracji uwagi, Zespołem Aspergera i  autyzmem. Jako Certyfikowany Terapeuta Ręki zajmuje się także zaburzeniami motoryki małej. W swojej pracy posługuje się elementami Metody Krakowskiej, wprowadzając m.in. wczesną naukę czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną, ćwiczenia ogólnorozwojowe, lewopółkulowe, pamięciowe oraz słownikowe.