Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

 Marta Kaczorowska

dyrektor Wilanowskiego Centrum Integracji Sensorycznej

 

 


Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, neuropsychoterapeuta EEG Biofeedback, dyplomowany logopeda i psycholog, terapeuta Treningu Słuchowego Johansena JIAS, terapeuta Aktywnego Treningu Neuroflow. 
Na co dzień, zajmuje się diagnozowaniem i terapią integracji sensorycznej, logopedycznej  (Metoda Krakowska) i psychologicznej u dzieci zdrowych oraz z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z dysleksją oraz afazją. Regularnie współpracuje z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i  Fundacją Autismo.

Autorka wielu artykułów i recenzentka książek. Uczestniczka i prelegentka specjalistycznych warsztatów i konferencji:

Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych,słuchowych i motorycznych
Metody  wywoływania głosek - Metoda Krakowska
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Metoda Krakowska
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Metoda Krakowska

Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym

Mutyzm wybiórczy diagnoza i skuteczna terapia

Zabawa i działania w rzeczywistym świecie         

Masaż logopedyczny a stymulacja funkcji-podejście holistyczne                               Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie)

                                                             


 

Aleksandra Pajor                                              fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta integracji bilateralnej                                                

Absolwentka fizjoterapii na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta Integracji Bilateralnej. Ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki w Poznaniu. Prowadzi terapię oraz diagnozę dla dzieci neurotypowych oraz z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Swój warsztat zawodowy doskonaliła w poznańskich szkołach specjalnych, integracyjnych oraz w przedszkolach.

Prywatnie miłośniczka psów, z którymi uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu. W wolnym czasie jeździ na rowerze oraz pochłania dużą ilość książek. 

Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, m.in.:

• Kurs „Terapia neurotaktylna” (1 i 2 część) wg Svetlany Masgutowej

• Kurs I i II stopnia „Terapia ręki”

• Konferencja „Dziecko z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego wyzwaniem współczesnej edukacji” 

• Webinar „Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci”

• Szkolenie „Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka” 

• Szkolenie  „Sensoplastyka®” (Wstęp) - Inkubator Inspiracji

• Konferencja szkoleniowa „Dziecko z Zespołem Downa – rehabilitacja, terapia, edukacja”

• Międzynarodowa konferencja „W poszukiwaniu nowych, kompleksowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem” 

• Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” 

• Kurs I stopnia – „Pies w terapii i edukacji” – Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, Warszawa 2016r.

 


Dominika Adamek                                               Logopeda, Terapeuta Integracji Sensortcznej 

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Warszawie.

Doświadczenie w pracy zdobywała w przedszkolach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, prywatnych gabinetach terapeutycznych oraz centrach terapii i rozwoju. Prowadziła wykłady dotyczące rozwoju mowy oraz metod wspierania mowy dziecka w szkole policealnej dla osób dorosłych w Lublinie.

Zajmuje się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii Integracji Sensorycznej. Prowadzi również konsultacje i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera.

Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek oraz jogi :) 

                                      


 
 
 

Olga Rozbicka

Logopeda, Neurologopeda

 
 
 

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki specjalnej oraz audiofonologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwentka podyplomowej neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Swoje doświadczenie zdobyła podczas praktyk w szpitalach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, w szkołach i przedszkolach specjalnych oraz podczas pracy w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Asysta. Ponadto odbyła staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Promitis, gdzie wspierała i prowadziła zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Uczestniczyła w wielu warsztatach poświęconych problematyce rozwoju dziecka i zaburzeń rozwojowych, m.in.:

 • programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu - profil psychoedukacyjny (PEP-R)
 • wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym

Brała również udział w konferencji Fundacji EcoMedica: Światowy Szczyt Autyzmu.

 

Katarzyna Chojecka                                     Logopeda, Pedagog Specjalny, Diagnosta i Terapeuta SI  

Studia logopedyczne ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej- licencjat oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym- magister.  Wiedzę na temat diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej zdobywała na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. Jak pracować z odruchami dowiedziała się na dwuetapowym szkoleniu w Instytucie dr SvetlanyMasgutovej.

Dotychczas swoje doświadczenie zdobywała w niepublicznych przedszkolach, w PoradniPsychologiczno- Pedagogicznej oraz w prywatnym gabinecie, jako logopeda, terapeuta SI i terapeuta pracujący na elementach odruchów posturalnych i dynamicznych. 

Praca z dziećmi to jej pasja, łatwo nawiązuje z nimi kontakt i szybko zdobywa ich zaufanie. Jest osobą ciepłą oraz kreatywną. Podchodzi holistycznie do swoich pacjentów i współpracuje z innymi specjalistami, jeśli jest to konieczne. 

W szczególny zakres jej zainteresowań wchodzą techniki manualne (masaże) w logopedii. Wie, żestymulacja mięśni jest niezwykle pomocna w terapii.

Bardzo lubi to, co robi, dlatego chętnie poszerza swoją wiedzę licznymi szkoleniami, webinarami i lekturą książek.

Wolny czas spędza aktywnie, jeżdżąc na wycieczki rowerowe lub pływając. Wśród jej zainteresowań znajduje się również psychologia dziecięca.

 


Ewa Brzezińska

Logopeda kliniczny, Terapeuta Integracji Sensorycznej 

 

Absolwentka logopedii z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.  

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci oraz osób dorosłych.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolach terapeutycznych i na praktykach w szpitalach oraz w wielu fundacjach. Odbyła staż w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu „Effectis”, gdzie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe.
 

Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach, m.in.:

 

 • Terapia Lax Vox- rehabilitacja głosu

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)

 • Metoda Warnkego- trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny w terapii trudności szkolnych

 • Konferencja naukowa- Afazja rozwojowa- droga przez terapię i diagnozę

 • Terapia logopedyczna dziecka z zespołem Downa.

 • Język migowy I stopnia

 • Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego- zabawy fonetyczne.

 • FASD- Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 • Stymulacja sensoryczna u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.

 • Terapia ręki I i II stopień

 • Logorytmika- ruch, słuch, słowo


 

Angelika Śledziewska
Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej 

 


Absolwentka logopedii o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie studentka logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Uczestniczka wielu warsztatów z emisji, estetyki i higieny głosu.

Swoje doświadczenie zdobyła podczas praktyk w szpitalach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, w szkołach i przedszkolach specjalnych. Ponadto od dwóch lat prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w przedszkolach na terenie Pruszkowa oraz Warszawy. Zajmuje się wspieraniem rozwoju mowy na wszystkich etapach przyswajania przez dziecko umiejętności porozumiewania się. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami artykulacji, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami koncentracji uwagi, Zespołem Aspergera i autyzmem.