Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Konsultacja logopedyczna

60 minut 150 PLN

Konsultacja psychologiczna

60 minut 150PLN

Konsultacja pedagogiczna - pedagog-terapeuta, pedagog specjalny

60 minut 120 PLN

Diagnoza logopedyczna

60  minut 200 PLN

Diagnoza psychologiczna

60 minut 200 PLN

Diagnoza pedagogiczna

1-3 spotkania
60 minut
150 PLN

Diagnoza rozwoju SI

3 /4 spotkania 350 PLN

Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim

3 x 60 minut 500 PLN

Terapia logopedyczna

dzieci, dorośli
50 minut
120/110PLN

Terapia afazji

45 minut
60 minut
100 PLN
130/120PLN

Terapia pedagogiczna (reedukacja)

50 minut 120/110PLN

Terapia psychologiczna

55 minut 120 PLN

Terapia integracji sensorycznej

55 minut 120/110PLN

Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim

55 minut 140/130PLN

Terapia ręki

55 minut 120/110PLN

Trening słuchowy Johansena-IAS

pierwsza diagnoza 300 PLN
diagnoza kontrolna (co 8-em tygodni) 180PLN
przygotowanie planu terapii na CD 200 PLN

Fizjoterapia 

55 min 130/120PLN

Zajęcia łączone ( SI z logopedią)  

55 min 140/130PLN 

Terapia karmienia 

55 min  120/110PLN 

Terapia wybiórczości pokarmowej 

55 min  130/120PLN

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

diagnoza /I etap terapii-8 tygodni   diagnoza/II etap terapii-8 tygodni     diagnoza/III etap terapii-8 tygodni  300PLN 270PLN 300PLN 260PLN 300PLN 250PLN