Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Konsultacja logopedyczna

60 minut 100,00 PLN

Konsultacja psychologiczna

60 minut 100,00 PLN

Konsultacja pedagogiczna - pedagog-terapeuta, pedagog specjalny

60 minut 100,00 PLN

Diagnoza logopedyczna

60  minut 100,00 PLN

Diagnoza psychologiczna

60 minut 100,00 PLN

Diagnoza pedagogiczna

1-3 spotkania
60 minut
100,00 PLN

Diagnoza rozwoju SI

3 spotkania 300,00 PLN

Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim

3 x 60 minut 450,00 PLN

Terapia logopedyczna

dzieci, dorośli
50 minut
90,00 PLN

Terapia afazji

45 minut
60 minut
90,00 PLN
100,00 PLN

Terapia pedagogiczna (reedukacja)

50 minut 90,00 PLN

Terapia psychologiczna

55 minut 120,00 PLN

Terapia integracji sensorycznej

55 minut 90,00 PLN

Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim

55 minut 130,00 PLN

Terapia ręki

55 minut 90,00 PLN

Trening słuchowy Johansena-IAS

pierwsza diagnoza 300 PLN
diagnoza kontrolna (co 8-em tygodni) 170 PLN
przygotowanie planu terapii na CD 200 PLN

EEG-Biofeedback 

diagnoza EEG-biofeedback 90-120 min.  240 PLN

 

trening EEG-biofeedback 60 min  100 PLN

Karnet EEG- Biofeedback 

10 sesji / 15 sesji  900PLN/ 1350PLN 

Terapia wybiórczości pokarmowej / Terapia karmienia

55 min  100PLN

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

diagnoza /I etap terapii-8 tygodni   diagnoza/II etap terapii-8 tygodni     diagnoza/III etap terapii-8 tygodni  260PLN 270PLN 260PLN 260PLN 260PLN 250PLN