Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Z pasji naszego życia stworzyliśmy miejsce przyjazne wszystkim dzieciom i rodzicom.
 

Celem naszej pracy jest kreatywna pomoc dzieciom i młodzieży we wszechstronnym  udoskonalaniu ich umiejętności za pomocą ruchowych i kreatywnych form zabawy  oraz specjalistycznych pomocy naukowych, wykorzystywanych w dziedzinach: integracji sencorycznej, logopedii, psychologii, reedukacji i fizjoterapii.