Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Neurologopedia

 

Terapia neurologopedyczna charakteryzuje się poszerzoną diagnostyką i obszarem zainteresowań w zakresie komunikacji i mowy. Poza standardowym treningiem prawidłowej wymowy, poszerzaniem słownictwa czynnego i biernego, terapia neurologopedyczna oferuje szerszy zakres działań takich jak: