Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Terapia logopedyczna
 

Prowadzona w naszym Centrum, obejmuje zarówno diagnozę, profilaktykę jak i całościową terapię z zakresu wad i zaburzeń mowy. Podczas prowadzonych przez nas terapii, korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie logopedii, opartych na założeniach Metody  Krakowskiej. Metoda ta w aktywny sposób stymuluje rozwój mowy u najmłodszych dzieci oraz kształtuje umiejętności komunikacyjne i językowe u dzieci starszych. Nasz zespół, od lat pracujący Metodą Krakowską, prowadzi naukę  i doskonalenie analizy syntezy wzrokowej, w wyniku, której dzieci w sposób bezstresowy i efektywny uczą się pisania oraz czytania. Podczas ciekawych ćwiczeń z zakresu zaszeregowywania, odtwarzania sekwencji oraz myślenia przyczynowo-skutkowego kształtują umiejętności płynnego i poprawnego mówienia oraz zapisywania kolejno poznanych przez siebie słów i pojęć. Poprawna grafomotoryka i linearność (umiejętność układania, pisania i czytania od lewej do prawej strony), to kolejne korzyści płynące z nauki właśnie tą metodą.  Metoda Krakowska w całości oparta jest na autorskich, wysoko ocenianych przez specjalistów materiałach opracowanych przez profesor dr hab. Jagodę Cieszyńską. Wśród naszych pacjentów są dzieci z zaburzeniami opóźnionego rozwoju mowy oraz dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz afazją, które pod czułym okiem naszych specjalistów, swoimi umiejętnościami dorównują rówieśnikom.

 

Logopedia - Metoda Krakowska

Metoda krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym oraz badawczym zespołu związanego z Katedrą Logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka  (obecnie Zespołu Wczesnego Wspomagania w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących).

Podstawowym założeniem tej metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie  świata, ale także budowanie własnej tożsamości. 

Nie chodzi tu tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiągnięcie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Podczas terapii Metodą krakowską stosujemy: 

 1. Terapię słuchową– program Słucham i uczę się mówić, oparty na badaniach nieuobrazowania mózgu.

 2. Stymulację naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA). 

 3. Terapię funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym i atematycznym-symbolicznym).

 4. Symultaniczno-Sekwencyjna Naukę Czytania i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.

 5. Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń

 6. Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.

 7. Stymulację zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).

 8. Stymulację lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).

 9. Terapię zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami.

 10. Stymulację funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu  i motoryki dużej).

 11. Stymulację przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).

 12. Stymulację pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym),

 13. Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych)

 14. Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.

 15. Ćwiczenia myślenia przez analogię.
   

Jeśli twoje dziecko ma trudności, skontaktuj się z nami, postaramy się udzielić informacji i rozwiać wątpliwości.