Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Kilka słów o treningu słuchowym dr JOHANSENA…
 

Jednym ze sposobów pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, opóźnionym rozwojem mowy, nadpobudliwością jest Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena. Wiele przypadków trudności w nauce, zaburzeń artykulacji, nadpobudliwości, zaburzeń emocjonalnych ma źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.

Wśród czynników, które mogą wpływać na powstawanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wyróżnia się:

Program terapii jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka. Terapia odbywa się w domu ( w przyjaznym i bezpiecznym środowisku). Koszt terapii jest niższy w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi i „rozłożony” w czasie.
Diagnoza to audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obu uszne, testy na lateralizację oraz test dychotyczny Johansena. Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Program dźwiękowy nagrywany jest na płytach CD. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4-8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem pacjent otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy

Diagnoza jest postawiona na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz dokładnego zbadania lateralizacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej na syntezatorze przyjemnej dla ucha muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez 6 dni w tygodniu przez wysokiej klasy słuchawki, w domu o zbliżonej porze dnia (sugerowane godziny wieczorne). Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Cały program trwa 6-18 miesięcy(w zależności od postępów i systematyczności pacjenta)., dzieci najczęściej potrzebują 9- 10 miesięcy. Postępy kontrolowane są przez terapeutę co 6-8 tygodni. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

Dla kogo?
Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci (od 3 r. ż.), młodzież i dorośli:

 Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena wpływa nie tylko na słuch ale również usprawnia: