Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna

Logopedia

Psychologia

Neurologopedia

Trening Słuchowy Johansena

Terapia wybiórczości pokarmowej i karmienia

Terapia wybiórczości pokarmowej

 

Terapia przeznaczona dla dzieci prezentujących negatywny, trwały  wzorzec odmowy jedzenia.
Terapia jest prowadzona w ujęciu sensoryczno-motorycznym.