Szanowni Państwo, w celu usprawnienia pracy i zapewnienia jak najwyższej jakości usług, w Wilanowskim Centrum Integracji Sensorycznej Sens Therapies zostały wprowadzone następujące zasady przyjęć:
 • Wizyty można umówić osobiście lub telefonicznie w recepcji poradni ;
 • Pierwsza wizyta jest wizytą diagnostyczną i zazwyczaj trwa do 90 min. Na pierwszą wizytę prosimy o przygotowanie następującego pakietu dokumentów:
  • całej dostępnej dokumentacji medycznej dziecka - książeczka zdrowia, jeśli były wykonywane, wypisy i karty informacyjne ze szpitala, jeśli dziecko było wcześniej hospitalizowane, informacje i historie choroby dotyczące dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, inne badania, które zostały wykonane, a mogą być istotne.
  • całej dostępnej dokumentacji psychologicznej (np. wyniki przeprowadzonych testów)
  • opinii szkolnych,
 • Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy i przygotowaniu indywidualnego planu terapeutycznego, z drugiej strony pozwala skrócić czas przeznaczony na proces diagnostyczny;
 • Kolejne wizyty są wizytami psychoterapeutycznymi (czas trwania 55 min);
 • Wizyta jest potwierdzana telefonicznie przez recepcję, przypomnienie o wizycie jest wysyłane dzień wcześniej w formie sms-ów. Brak sms-a nie oznacza, że wizyta została odwołana;
 • Odwołanie wizyty następuje na życzenie klienta (bardzo prosimy Państwa o potwierdzanie lub odwoływanie wizyt telefonicznie lub wiadomością sms na nr telefonów recepcji);
 • Nie stawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty w dniu, kiedy ma się ona odbyć skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% kosztów danej wizyty;
 • Spóźnienie się na wizytę nie oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasowym przewidzianym na wizytę;
 • Należność za wizytę winna być opłacona przed lub po wejściem/wyjściu do/z gabinetu;
 • Brak możliwości opłaty za daną wizytę musi być konsultowany z terapeutą. Należy ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli klient zalega z opłatą za trzy wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia;
 • Klient może wystąpić z prośbą o wydanie opinii lub opisu przeprowadzonych testów i badań. Czas przygotowania opinii lub opisu to 2 tygodnie od momentu wykonania badań lub złożenia zapotrzebowania.

    -wstecz-   
     
Google