Wilanowskie Centrum Integracji Sensorycznej

 
Marta Kaczorowska
dyrektor Wilanowskiego Centrum Integracji Sensorycznej
Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, neuropsychoterapeuta EEG Biofeedback, dyplomowany logopeda i psycholog.
Na co dzień, zajmuje się diagnozowaniem i terapią integracji sensorycznej, logopedycznej i psychologicznej u dzieci zdrowych oraz z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z dysleksją oraz afazją. Regularnie współpracuje z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym.
Autorka wielu artykułów i recenzentka książek. Uczestniczka i prelegentka specjalistycznych warsztatów i konferencji:
 • Diagnoza i terapia wad wymowy - szkoła krakowska
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspargera
 • Terapia neurobiologiczna
 • Metody badania zagrożenia dysleksją
 • Terapia ręki
 • Terapia behawioralna
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania - prof.  J. Cieszyńskiej vSzkolenie Podstawowe PECS - The Picture Exchange Communication System
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - CWRO Warszawa
 • Jak uczyć, żeby nie szkodzić - praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym - CWRO Warszawa
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle nowej podstawy programowej” - CWRO Warszawa
 
Monika Broniarz
Logopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.
Zajmuje się głównie diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci i dorosłych, diagnozą i terapią integracji sensorycznej (dzieci z autyzmem, zespołem Aspargera, zespołem Downa, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z dysleksją). Na co dzień pracuje również w Przedszkolu. Uczestniczka i prelegentka wielu specjalistycznych warsztatów i konferencji m. in.:
 • Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania profesor Jagody Cieszyńskiej
 • Terapia ręki
 • Metoda MAKATON
 • Trening koncentracji uwagi i pamięci dla przedszkolaka
 • Metody pracy z dziećmi o obniżonej sprawności manualnej (decoupage, filcowanie, quilling, orgiami, modelowanie przestrzenne)
 • Rewalidacja indywidualna wsparciem rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami
 • Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
 
Magdalena Matuszewska
Lektor języka hiszpańskiego, absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W 2013 roku odbyła specjalistyczny kurs nauczania dzieci języka hiszpańskiego jako obcego w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Uczestniczyła w kursie "Zabawy z Chustą animacyjną" organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Ukończyła Kurs Terapii Ręki I.  Od trzech lat prowadzi autorskie zajęcia z hiszpańskiego dla dzieci w jednym z warszawskich przedszkoli. Mama dwójki rozbrykanych dzieci. Pasjonatka kina i kultury iberoamerykańskiej, uwielbia książki, sambę i podróże.
 
Urszula Szopa
Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia sprawując opiekę psychologiczną nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo oraz z autyzmem. Odbyła również staż w Oddziale Dziennym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz prowadziła działania wolontariackie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel wspierający dziecka z autyzmem oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadząc diagnozę oraz terapię procesów integracji sensorycznej. Prywatnie miłośniczka górskich wspinaczek oraz literatury obyczajowej i kryminalnej. 
 • Praca terapeutyczna z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o SAZ
 • Teoria i praktyka Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Terapia osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i starszych
 • Płciowość i seksualność młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi
 • Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychiczny
Olga Rozbicka
Logopeda, Neurologopeda

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki specjalnej oraz audiofonologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studentka podyplomowej neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Swoje doświadczenie zdobyła podczas praktyk w szpitalach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, w szkołach i przedszkolach specjalnych oraz podczas pracy w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Asysta. Ponadto odbyła staż w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Promitis, gdzie wspierała i prowadziła zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Uczestniczyła w wielu warsztatach poświęconych problematyce rozwoju dziecka i zaburzeń rozwojowych, m.in.:
 • programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania,
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu - profil psychoedukacyjny (PEP-R)
brała również udział w konferencji Fundacji EcoMedica: Światowy Szczyt Autyzmu
  -wstecz-  


 
Google